Invazīvās sugas 10_05_2021

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8e3ed4e9-9a4e-4378-a205-15960dc70d35/resource/50c6865b-a1d2-4ed6-8ad2-e13f019899d7/download/invazivas_sugas_10_05_2021.zip

From the dataset abstract

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību iekļauto sugu izplatība Latvijā

Source: Invazīvo sugu izplatība Latvijā

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated July 7, 2021
Created unknown
Format SHP
License CC0 1.0
Conforms to