Izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās un profesionālās pamatizglītības programmās pie speciālās izglītības iestādēm

Atskaitē norādīta informācija izglītības iestāžu griezumā, norādot izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības programmās, vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās (1.-12.klase) un profesionālās pamatizglītības programmās pie speciālās izglītības iestādēm. Informācija par vispārējās izglītības programmām iekļauta neatkarīgi no izglītības iestādes veida, kurā izglītības programmas tiek īstenotas. Failā pievienota arī informācija par izglītības iestādes pašvaldību, veidu, tipu, pakļautību un dibinātāju. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency other
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher