Izglītojamo skaits sadalījumā pa vispārējās izglītības programmām

Atskaitē redzams izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās, t.i., pirmsskolas izglītības programmās un vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās (1.-12.klase). Informācija iekļauta neatkarīgi no izglītības iestādes veida, kurā izglītības programmas tiek īstenotas. Failā pievienota arī informācija par izglītības iestādes pašvaldību, veidu, tipu, pakļautību un dibinātāju. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency other
Maintainer
Maintainer Email ieva.grava@izm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher