Pārkraušanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/handle.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atkritumu pārkraušanu speciāli izveidotās pārkraušanas stacijās. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajām pārkraušanas darbību vietām un šo vietu adresēm, atļautajiem pārkraujamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un pārkraušanas apjomiem.

Piezīme: Atvērtajos datos nav iekļauta informācijā no A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/handle.csv-metadata.json