Savākšanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/collect.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atkritumu vākšanu, arī atkritumu iepriekšēju šķirošanu un glabāšanu, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajām atkritumu savākšanas vietām un savākšanas vietu adresēm, atļautajiem savācamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un savākšanas apjomiem.

Piezīme: Atvērtajos datos nav iekļauta informācijā no A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/collect.csv-metadata.json