Licences darbībām ar aukstuma aģentiem

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/ref.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Ķīmisko vielu likums” izsniegtām spēkā esošajām speciālām atļaujām (licencēm) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Datnē iekļauta informācija par licenciātiem, licenču derīguma periodiem (no / līdz), atļautās darbības veidu, u.c.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/ref.csv-metadata.json