A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/ab.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par piesārņojumu” izsniegtām spēkā esošajām, apturētajām un apturētajām daļā A un B kategorijas atļaujām. Datnē iekļauta informācija par piesārņojošas darbības veicējiem (operatoriem), atļaujas numuriem, darbības vietas adresēm, iekārtas koordinātām LKS-92 formātā, piesārņojošas darbības veidiem u.c.

Datu lejupielāde var aizņemt līdz 4 min. Šobrīd strādājam pie datu lejupielādes optimizācijas

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/ab.csv-metadata.json