Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub2.csv

Datu kopa satur informāciju par pašvaldību atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” izsniegtām spēkā esošajām, kā arī atceltajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.

Datos iekļauta informācija par atļaujas numuru, atļaujas statusu, zemes dzīļu izmantotāju, zemes dzīļu izmantotāja reģistrācijas numuru, adresi, atradnes objekta nosaukums, atļaujas derīguma termiņu, atļaujas atcelšanas datumu, atļaujas izsniedzēju un derīgo izrakteņu veidiem.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub2.csv-metadata.json