Šķirošanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/sort.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atsevišķu atkritumu veidu manuālu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas atkritumu rašanās vietā, manuālu vai automatizētu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, kā arī atkritumu reģenerāciju un atkritumu apglabāšanu iekārtās. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajām šķirošanas vietām un šķirošanas vietu adresēm, atļautajiem šķirojamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un šķirošanas apjomiem.

Piezīme: Atvērtajos datos nav iekļauta informācijā no A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/sort.csv