Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Datu kopa satur ziņas par gada laikā izsniegtajiem personu apliecinošajiem dokumentiem: Latvijas pilsoņa pases; Latvijas nepilsoņa pases; Latvijas bezvalstnieka ceļošanas dokumenti; Bēgļa ceļošanas dokumenti; Ceļošanas dokumenti personai, kam piešķirts alternatīvais statuss; Latvijas pilsoņa personas apliecības; Latvijas nepilsoņa personas apliecības; Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa personas apliecības; Trešās valsts pilsoņa personas apliecības; Ārzemnieka personas apliecības.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher