Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2020. gada rezultatīvie rādītāji

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) darbības rezultātus. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas solidaritātes korpuss" rezultātus, Jaunatnes politikas valsts programmas rezultātus, projekta "PROTI UN DARI!" rezultātus, "eTwinning" rezultātus, "Eurodesk" rezultātus.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email liga.murniece@jaunatne.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified 2021-01-04
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? No

Contact publisher