Kombinētā nomenklatūra

Informācija par Kombinēto nomenklatūru publicēta:

Muitas klasifikācija (katra gada atbilstošā versija) tiek izmantota ārējās tirdzniecības statistikas datu apkopošanai un publicēšanai par preču kustību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm ar mērķi nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email Dzintra.Ambulte@vid.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2019-10-02
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher