Kombinētā nomenklatūra 2020

Informācija par Kombinēto nomenklatūru publicēta https://e.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=436

Muitas klasifikācija, kas tiek izmantota ārējās tirdzniecības statistikas datu apkopošanai un publicēšanai par preču kustību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm ar mērķi nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 11, 2020, 11:42 (EEST)
Created October 2, 2019, 11:36 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2019-10-02
Modified 2019-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher