Kriminālā statistika

Statistiskais pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta un pēc piederības pie grupas objekta, iedalījumā pēc administratīvās teritorijas: - noziedzīgo nodarījumu uzskaita pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas adreses un atspoguļo pie attiecīgās administratīvās teritorijas; - statistiskajā pārskatā par gada laikā valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ietver noziedzīgus nodarījumus, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta, un noziedzīgus nodarījumus, kas kvalificēti pēc piederības pie grupas objekta, par kuriem ziņas ievadītas informācijas sistēmās no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Statistiskajā pārskatā netiek iekļauti noziedzīgi nodarījumi, par kuriem izmeklēšanu izbeidz, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 1. vai 2.punktu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email pd@ic.iem.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified 2018-01-06
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher