ISVG_Latvija_pec_DZGada_VPD_20200701.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/616416bf-1390-4417-8689-ad17a8f6b9eb/resource/b3849342-7ac7-4b39-ad1a-f71d47476ba7/download/isvg_latvija_pec_dzgada_vpd_20200701.csv

From the dataset abstract

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais...

Source: Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated August 14, 2020
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to