ISVG_Latvija_pec_DZGada_VPD_20200101.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/616416bf-1390-4417-8689-ad17a8f6b9eb/resource/dfeca1e0-c3cf-47b2-9104-6bcb82caa919/download/isvg_latvija_pec_dzgada_vpd_20200101.csv

From the dataset abstract

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts...

Source: Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 5, 2020
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to