Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par Latvijas iedzīvotāju skaitu pēc valstiskās piederības (visas valstiskās piederības, kas reģistrētas personām Fizisko personu reģistrā, arī Latvijas nepilsoņi). Latvijas iedzīvotāji šajā datu kopā ir tie, kuru deklarētā, reģistrētā, norādītā vai pēdējā dzīvesvietas pašvaldības adrese uz datu sagatavošanas brīdi Fizisko personu reģistrā ir Latvija. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2007-01-01
Modified 2021-06-30
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher