Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas iedzīvotāju skaitu pēc valstiskās piederības (visas valstiskās piederības, kas reģistrētas personām Iedzīvotāju reģistrā, arī Latvijas nepilsoņi). Latvijas iedzīvotāji šajā datu kopā ir tie, kuru deklarētā, reģistrētā, norādītā vai pēdējā dzīvesvietas pašvaldības adrese uz datu sagatavošanas brīdi Iedzīvotāju reģistrā ir Latvija. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem uz 1.janvāri un 1.jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 5, 2020, 13:04 (EET)
Created October 4, 2019, 15:36 (EEST)
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2007-01-01
Modified 2020-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher