ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20200101.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/593b3a12-c60d-4c7e-904b-312f876d7bb0/resource/6202745e-ba41-4985-abaf-d39b73c99721/download/ispv_pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20200101.xlsx

From the dataset abstract

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās, norādītās un, kurā nav spēkā reģistrācija...

Source: Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 5, 2020
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to