Bez nosaukuma

URL: https://dpps.viss.gov.lv/DPPS.REQ/URN_IVIS_100001_ISS-ZM.ZMNI-ZMNI_WMS_26012021-v1-0/guest/URN_IVIS_100273_LIC-A84438D2398F2A4B8D2A0F9F817DFA5C?request=GetCapabilities&service=WMS

From the dataset abstract

Latvijas meliorācijas sistēmas - liekā ūdens novadīšanas sistēmas no lauksaimniecības un meža zemēm. (https://geolatvija.lv/geo/p/241)

Source: Latvijas meliorācijas kadastra informācija

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format WMS
License CC0 1.0
Conforms to