Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000

Pakalpojums satur Latvijas Republikas topogrāfisko pārskata karti, kurā attēlota informācija par apdzīvotām vietām, ceļu tīklu (ar ceļu indeksiem), dzelzceļa tīklu ar stacijām un pieturām, veģetāciju (meži, purvi), kūdras ieguves vietām, upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri), reljefa augstuma punktu atzīmēm un reljefu. Kartē atzīmētas nozīmīgākās baznīcas, kā arī bākas, lidostas un ostas. Galvenais izejmateriāls – militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000. (https://geolatvija.lv/geo/p/307)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Maintainer Email Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Language Latvian
Issued Date 2021-01-15
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher