Latvijas zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs

Reģistrs satur datus par Latvijas zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām. Informācijas lauki: vārds, uzvārds, zinātniskā institūcija, amata veids, ORCID numurs, LZP eksperta statuss, Apvārsnis 2020 eksperta statuss, akadēmiskā personāla statuss. Papildu datu lauki pieejami uzklikšķinot uz reģistra ieraksta. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 22, 2020, 11:31 (EEST)
Created February 13, 2020, 14:55 (EET)
Frequency constantly
Maintainer AIZID
Maintainer Email AIZID
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher