Lauku bloku ģeotelpiskā informācija

Lauku bloki ir nepārtraukti lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabali, kurus norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai nekustamā īpašuma robežas (minimālā lauku bloka platība ir 0.30 ha)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Created April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Saziņas e-pasts datu jautājumiem LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2010-10-05
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju