Laulības

URL: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/MarriageRegisters

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam. Iespējams veidot statistikas pārskatus par vecumu, kurā persona stājas 1. laulībā; personu skaitu, kuras stājušās laulībā atkārtoti; laulību skaitu gadu un mēnešu griezumā u.c

Apkopotie datu lauki: id – Ieraksta identifikators reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde merr_year – Ieraksta izveides gads merr_month – Ieraksta izveides mēnesis merr_place – Laulību noslēgšanas iestāde husb_age – Vīra vecums (pilni gadi) husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita wife_age – Sievas vecums (pilni gadi) wife_merr_count – Sievas laulība pēc skaita district_id –Datu piederības rajons/iecirknis

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības".

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format OData
License CC0 1.0
Conforms to https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/$metadata