LV Marine Area Management Restrictions Zoning (INSPIRE data)

Data from Maritime Spatial Plan of Latvia.
Included data:

1.LVMSP_FishingManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;

2.LVMSP_InstalationsManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;

3.LVMSP_MaritimeManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;

4.LVMSP_MilitaryManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;

5.LVMSP_CableManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;

6.LVMSP_CulturalManagementRestrictionOrRegulationZone.gml.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 27, 2018, 10:13 (EET)
Created December 27, 2018, 10:13 (EET)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Saziņas e-pasts datu jautājumiem LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju