Apdzīvotie mājokļi režģa šūnās 01.03.2011.

Apdzīvoto mājokļu skaits, vidējā platība, celšanas gads, ēkas tips un apdzīvoto mājokļu labiekārtojumi 1×1 km un 100×100 m režģa šūnās 01.03.2011. Dati veidoti, apstrādājot labotu 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju.

Lauku skaidrojums

  • NUMB: Skaits
  • NUMB_X: Speciālās vērtības (90 – parādība nav konstatēta)
  • PC: Īpatsvars (%)
  • PC_X: Speciālās vērtības (20 – trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi, 30 – esošās šūnas aizpildīšana loģiski nav iespējama, 90 – parādība nav konstatēta)
  • TIME: Laika periods (tautas skaitīšanas dati 01.03.2011.)
  • GRID: Režģa šūnas ID
  • INDICATOR: TOTAL – mājokļi, DW – tradicionālie mājokļi, SHELTER – treileri, šķūņi un citas pajumtes, CLQ_HMLS – kolektīvie mājokļi un nakts patversmes, SQM_AVG – dzīvojamo vienību vidējā lietderīgā platība (m²), Y_AVG – tradicionālo mājokļu vidējais celšanas gads, Y_MIN – senākā tradicionālā mājokļa celšanas gads, Y_LT1919 – pirms 1919. gada uzceltie tradicionālie mājokļi, Y1919-1945 – 1919.–1945. gadā uzceltie tradicionālie mājokļi, Y1946-1990 – 1946.–1990. gadā uzceltie tradicionālie mājokļi, Y_GE1990 – pēc 1990. gada uzceltie tradicionālie mājokļi, RES1 – individuālajās mājās esošie tradicionālie mājokļi, RES2 – divu dzīvokļu mājās esošie tradicionālie mājokļi, RES_SEMI – dvīņu mājās esošie tradicionālie mājokļi, RES_ROW – rindu mājās esošie tradicionālie mājokļi, RES_GE3 – daudzdzīvokļu mājās esošie tradicionālie mājokļi, NRES – nedzīvojamās ēkās esošie tradicionālie mājokļi, HEAT – dzīvojamās vienības ar centrālapkuri (ieskaitot vietējo centrālapkuri) kā galveno apkures veidu, HEAT_STOVE – dzīvojamās vienības ar krāsns apkuri, kamīnu vai plīti kā galveno apkures veidu, HEAT_OTH – dzīvojamās vienības ar cita veida apkuri (elektriskajiem sildītājiem vai citām iekārtām) kā galveno apkures veidu, NHEAT – dzīvojamās vienības bez apkures, WTR – dzīvojamās vienības ar ūdensvadu, BATH – dzīvojamās vienības ar vannu vai dušu, TOIL – dzīvojamās vienības ar mājoklī esošu tualeti ar ūdens novadu

Režģa pārklājums publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/rezgis.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency never
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2015-04-20
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher