Mājsaimniecību budžeta apsekojuma individuālie dati mācībām

Mācību procesā izmantojami stingri anonimizēti Mājsaimniecību budžeta apsekojuma dati, kuri ir līdzvērtīgi statistiķu izmantotajiem, taču, lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji. Dati sagatavoti SPSS formātā, bet to atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram, PSPP: http://www.gnu.org/software/pspp/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher