Marine observations

Distribution of temperature, salinity, pH, oxygen and transparency in top and bottom layer of marine water. Monitoring data of the year 2016 (four seasons - winter, spring, summer, autumn). Isolines.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 27, 2018, 10:13 (EET)
Created December 27, 2018, 10:13 (EET)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Valoda Angļu
Datu izdošanas datums 2017-05-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2017-05-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju