Marine observations

Distribution of temperature, salinity, pH, oxygen and transparency in top and bottom layer of marine water. Monitoring data of the year 2016 (four seasons - winter, spring, summer, autumn). Isolines.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Created April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
Valoda Angļu
Datu izdošanas datums 2017-05-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2017-05-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju