Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde

Tabulā tiek atainoti Valsts budžeta likuma paskaidrojumos iekļautie rezultatīvie rādītāji, to plāns un izpilde. Atbilstoši norādīta izpildes/novērtējuma novirze no plānotās vērtības (%), iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi, kā arī izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību, priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai un ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/novērtējumu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@fm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher