NATURA 2000 novērtējuma nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti

Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargajāmo dabas teritoriju NATURA 2000 novērtejuma nodrošināšanas izpildes gaita un rezultāti. Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma procedūrā izdotie lēmumi, nosacījumi un atzinumi par laika periodu no 2015. gada līdz 2021. gadam. Piezīme: 2019. un 2021. gadā nav izdoti atzinumi par NATURA 2000 novērtējuma ziņojumiem.

Papildu skaidrojums: Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 novērtējuma procedūru veic, ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000). Ietekmes uz NATURA 2000 procedūra nepieciešama likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. prim pantā noteiktos gadījumos un to veic saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”. Plašāka informācija pieejama: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-natura-2000

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vpvb.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-12-28
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher