Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati

Kadastra informācijas sistēmā kadastrālās vērtēšanas vajadzībām VZD uztur Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, kas ir plašākā Latvijā. Datu bāzē tiek uzkrāti darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes dati tiek publicēti kā denormalizēti teksta dati (*.csv formāta datnes), kas satur informāciju par pirkuma pārdevuma tirgus darījumiem kopš 2012. gada.

Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī, kalendārā mēneša trešās nedēļas pirmajā darba dienā.

Plašāka informācija par Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes atvēršanu pieejama VZD tīmekļvietnē: https://www.vzd.gov.lv/lv/NITIS-datu-atversana

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer Valsts zemes dienests
Maintainer Email Valsts zemes dienests
Language Latvian
Issued Date 2021-12-29
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher