Nelaimes gadījumos darbā gūtās traumas

Šī datu kopa satur informāciju par nelaimes gadījumos darbā gūtajām traumām, traumas izraisošajiem faktoriem, cietušajām ķermeņa daļām, un cietušo profesijām. Datu kopā ir iekļauti VDI un darba devēju izmeklēti nelaimes gadījumi, sadalījumā pa gadiem. Valsts darba inspekcijas (VDI) pienākumos ir veikt nelaimes gadījumu, kas ir notikuši darba vietā, vai ir saistīti ar darba pienākumu veikšanu, izmeklēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti un glabāšanu. Atbilstoši Mk. Not. 950 noteiktajam nelaimes gadījumu izmeklē vai nu VDI, vai pats darba devējs. Lūdzam ņemt vērā to, ka dati kas ir jaunāki par 2 gadiem no to publicēšanas datuma joprojām ir operacionāli un var mainīties, it īpaši smagos vai letālos nelaimes gadījumos, kuru izmeklēšana prasa ilgu laiku.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vdi@vdi.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-08-15
Modified 2021-08-17
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher