Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Latvijā, kas atbilst Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu minētajiem kritērijiem (apkalpo aglomerācijas, kuru radītā piesārņojuma slodze ir ne mazāka par 2000 cilvēka ekvivalentiem).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Created April 10, 2019, 14:35 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2016-01-29
Datu pēdējo izmaiņu datums 2016-01-28
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju