Pamatstatistika par funkcijām un to apakšveidiem

Valsts probācijas dienesta (turpmāk, VPD) ikdienas aktīvo klientu skaits pēc VPD funkcijām un funkciju apakšveidiem. Uzraudzības veidi - nosacīta notiesāšana, nosacīta pirms termiņa atbrīvošana, nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības, probācijas uzraudzība, elektroniskā uzraudzība. Sabiedriskais darbs (piespiedu darbs), izvērtēšanas ziņojumi, izlīgums, probācijas programmas. Papildus dati tiek atspoguļoti pēc dzimuma, vecuma, vardarbīga nodarījuma, dzimumnozieguma un ekonomiskās aktivitātes.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email plus@vpd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-12-21
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher