Pārņemtie/ieviestie ES tiesību akti

Datne satur informāciju par Latvijā pārņemtiem/ieviestiem ES tiesību aktiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer Eiropas Savienības Tiesas departaments
Maintainer Email Eiropas Savienības Tiesas departaments
Language Latvian
Issued Date 2022-04-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher