Pasūtītāju finansēto projektu statistika - ceturkšņi, gadi

Saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, kuri nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6. pantā, no saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, publicēto iepirkumu paziņojumu skaits un kopējā līgumcena pa ceturkšņiem un gadiem

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-09-12
Modified 2020-05-18
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher