Pašvaldības sniegto pakalpojumu statistika

Dati par Rīgas pašvaldības pakalpojumu un e-pakalpojumu statistiku, gadījumos, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM) no portāla Latvija.lv.

Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv e-pakalpojumu platformai, līdz ar to atvērto datu servisi var atgriezt tukšas vai nepilnīgas datu kopas.

Datu lauki:

municipality Pašvaldība

service_code Pakalpojuma pieteikuma kartiņa (PPK) ID (URN) kods

service_name Pakalpojuma nosaukums

year Pārskata gads

on_site_count Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits - klātienē

e_service_count Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits - elektroniski

phone_call_count Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits - telefoniski

mail_count Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits - pasts

delayed_count Kavējumu skaits

complained_count Sūdzību skaits

LvpCount Pieteikto e-pakalpojumu gadījumu skaits Latvija.lv

PamCount Pieteikto e-pakalpojumu gadījumu skaits PKIP PAM

VpvkacCount Pieteikto e-pakalpojumu gadījumu skaits no valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC), ja iesniegti portālā www.latvija.lv, izmantojot VPVKAC

Total Kopējais pakalpojumu un e-pakalpojumu gadījumu skaits

EServiceRatio Elektroniskās lietošanas pakāpe

EServiceSuccessRate E-pakalpojuma izpildes veiksmīgums. Pabeigto un uzsākto e-pakalpojumu attiecība (Latvija.lv)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher