Patiesie labuma guvēji

Ziņas par tiesību subjektu aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem (PLG) – fiziskajām personām.

Tiesiskais pamats fizisko personu datu publiskošanai – likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta divpadsmitā daļa (spēkā ar 01.11.2020).

Kolonnu skaidrojumi:

id - Vienotais resursa identifikators

legal_entity_registration_number - Tiesību subjekta reģistrācijas numurs

forename - Vārds

surname - Uzvārds

latvian_identity_number_masked - Daļa no personas koda

birth_date - Dzimšanas datums (ja nav personas koda) formātā YYYY-MM

nationality - Valstspiederība (ISO 3166 Alpha-2 kods)

residence - Dzīvesvietas valsts (ISO 3166 Alpha-2 kods)

registered_on - Reģistrācijas datums

last_modified_at - Ieraksta pēdējās labošanas laiks

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email dati@ur.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher