Personu, kuras saņēmušas TPL, skaita sadalījums pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par personām, kurām pārskata periodā izsniegts tehniskais palīglīdzeklis (TPL). Lai saņemtu TPL, personai nav jābūt noteiktai invaliditātei. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas, kurai izsniegts TPL, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Labklājības ministrija ITD
Maintainer Email Labklājības ministrija ITD
Language Latvian
Issued Date 2018-12-17
Modified 2019-05-07
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher