Personu vārdi

Datu kopa satur statistisko informāciju, cik personas ar konkrētu personvārdu un personvārda kombināciju (vairāki vārdi) ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Jāņem vērā, ka Iedzīvotāju reģistrā ir iekļauti arī ārzemnieku personvārdi latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts izsniegtajam ceļošanas dokumentam (piemēram, Nicola, Alex), kas neatbilst latviešu literārās valodas normām. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 5, 2020, 12:55 (EET)
Created September 30, 2019, 16:04 (EEST)
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2019-07-01
Modified 2020-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher