Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/66a30fa4-9401-4885-9de0-e2c76dd5f4d4/resource/5947f1ba-7427-4ba7-9983-df543b1b6d3f/download/pppv_zemes-portalam_18072019_lvgmc.csv

Dati par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām Latvijā. Apkopoti atbilstoši Likumam par Piesārņojumu un 483 Mk not (2001.g.)

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 18, 2019
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to