Piesārņojošo vielu pārneses reģistrs PRTR (INSPIRE View)

Piesārņojošo vielu reģistrs satur ikgadēju informāciju par ķīmisko vielu un veselu vielu grupu emisijām no lielām iekārtām. Reģistra izveidošana ir viens no soļiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra darba programmā, lai uzlabotu sabiedrības pieeju informācijai par nacionālajām emisijām, kā arī, lai pildītu starptautiskās prasības. (https://geolatvija.lv/geo/p/548)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Maintainer Email Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Language Latvian
Issued Date 2020-12-03
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher