Cēsu pils komplekss: kompleksa daļas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/633b5005-fe7f-44bd-b17c-4995d359f9b0/resource/fbe5259f-3ee2-4bdb-bfd8-5fe66a45090f/download/pils_komplekss_2014-2019.csv

From the dataset abstract

Datu kopa satur csv failus par Cēsu pils kompleksu, kuros apkopota informācija par 2014. - 2019. gadu, datu sadalījums pa mēnešiem un gadiem. • Apmeklētāji (to veidi, sociālā grupa,...

Source: Cēsu pils kompleksa tūrisma pakalpojumi

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 16, 2020
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to