Politisko partiju, to apvienību saņemtie dāvinājumi (ziedojumi), biedru naudas un iestāšanās naudas.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē informācija par politisko partiju, to apvienību saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), biedru naudām un iestāšanās naudām, norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu) vai iemaksājusi biedru naudu. Atslēgvārdi: politisko partiju finansēšana, finansējums, politiskā partija, apvienība, dāvinājumi, ziedojumi, biedru nauda, iestāšanās nauda.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Trešās pārvaldes Pirmā nodaļa
Maintainer Email Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Trešās pārvaldes Pirmā nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2002-01-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher