Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada kohortu salīdzinājums

Valsts probācijas dienests (turpmāk VPD) 2019. gadā pabeidza pētījumu “Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada kohortu salīdzinājums”. Pētījuma ziņojums ir pieejams: https://www.vpd.gov.lv/lv/probacijas-klientu-noziedzigu-nodarijumu-recidivs-2013-gada-un-2016-gada-kohortu-salidzinajums-2009gads Šī pētījuma mērķis bija: 1. raksturot pēc probācijas funkcijām dažādās probācijas klientu mērķgrupas un noskaidrot strukturālās izmaiņas šajās grupās (cik līdzīgi vai atšķirīgi ir probācijas klientu dažādās mērķgrupas pirms un pēc 2012.gada 13.decembra likuma ,,Grozījumi Krimināllikumā” spēkā stāšanās); 2. salīdzināt 2013. gada un 2016. gada probācijas klientu kohortu recidīva rādītājus. Pētījumā kopumā tika iekļauti 4570 probācijas klienti no dažādām funkcijām – nosacīti atbrīvotie no kriminālatbildības, nosacīti notiesātie, nosacīti pirms termiņa atbrīvotie no ieslodzījuma, ar piespiedu darbiem notiesātie, ar papildsodu – probācijas uzraudzība – sodītie un probācijas klienti, kam piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskie darbi. Dati par izlasē iekļautajiem probācijas klientiem tika izmantoti tam, lai analizētu recidīva rādītājus probācijas klientu 2013. gada un 2016. gada kohortās.

Atslēgas vārdi: likumpārkāpēji, noziegums, recidīvs, atkārtoti noziedzīgi nodarījumi, Valsts probācijas dienests, probācijas klienti, nosacīti atbrīvotie no kriminālatbildības, nosacīti notiesātie, nosacīti pirms termiņa atbrīvotie no ieslodzījuma, piespiedu darbs, probācijas uzraudzība

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email Anvars.Zavackis@vpd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-04-27
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher