Produkti, to grupas, kam piešķirts ES Ekomarķējums

Uzņēmumi, kuru produktiem piešķirts Eiropas Savienības Ekomarķējums no 2015. līdz 2021. gadam. Piezīmes: 2015., 2016., 2018. un 2019. gadā ekomarķējumi nav piešķirti neviena uzņēmuma produktiem. Dati par 2021. gadā piešķirtajiem ekomarķējumiem apkopoti līdz gada trešajam ceturksnim (ieskaitot). Plašāka informācija par Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas kārtību skatāma https://www.vpvb.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-ekomarkejuma-pieskirsana.

Papildu skaidrojums: Eiropas Savienības (ES) Ekomarķējums ir brīvprātīga sistēma, kas dibināta 1992. gadā ar mērķi popularizēt produktus, kuru ietekme uz vidi visā aprites ciklā ir iespējami maza, un lai sniegtu patērētājiem precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu ietekmi uz vidi. Ekomarķējuma sistēmu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr.66/2010 (ES Regula) par ES Ekomarķējumu. ES Regulas 4. pantā minētā kompetentā iestāde ES ekomarķējuma piešķiršanai Latvijā ir Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) atbilstoši Vides aizsardzības likuma 38. panta pirmajai daļai. Produktus un pakalpojumus, kam piešķirts Ekomarķējums, var atpazīt pēc Ekomarķējuma logo – Ekopuķītes, kas simbolizē konkrētu vides aizsardzības, veselības aizsardzības un produktu kvalitātes standartu izpildi, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija (EK).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer
Maintainer Email pasts@vpvb.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-12-14
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher