Publisko personu un iestāžu saraksts

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2e4926ea-8648-44e6-9227-3cb20604ec31/resource/190ba502-08d1-4c4c-b1b9-b58299bf9a9f/download/ppi_public_persons_institutions.csv

Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiks apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām).

Publisko personu un iestāžu saraksta atvērto datu lauku skaidrojumi - spied šeit.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated May 25, 2022
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to