SPS iepirkumu vadlīniju paziņojumi 2021.g. 1. ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b64b54cc-a529-452d-9f80-0d3db484f780/resource/639e3dae-a6f4-4c4a-9f40-0ba3c015e127/download/publikaciju-dati-sps-nepublicejot-spsil-2021-3-c.csv

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, piemērojot Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicē iepirkumu publikācijas - sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par grozījumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par rezultātiem. Dati sniedz informāciju par 2021. gada 3. ceturksnī publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sadalīti pēc iepirkumu veidiem.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated October 20, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to