Publikāciju rādītāji par zaļo publisko iepirkumu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/9ef87876-4328-4236-a750-738ea236cc83/resource/5d24a7bd-682f-424f-bc28-d019dc0b87c9/download/valstisk-piederba-2018.gada_26.03._.csv

Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā 2018. gada publikāciju paziņojumos norādīto vides aizsardzības prasību rādītāji

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated April 23, 2019
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to