Publisko iepirkumu publikāciju rādītāji - gadi

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL), Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) un Ministru kabineta noteikumu par pasūtītāju finansētajiem projektiem kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumu skaits un līgumcenas pa gadiem

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 16, 2019, 11:46 (EEST)
Created September 20, 2018, 13:31 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-16
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju