Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - TOP

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumu skaits, līgumcenas un TOP rādītāji par ceturkšņiem (TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus PIL kārtībā, TOP 10 lielākie PIL kārtībā pielietotākie klasifikātori un izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem, TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši PIL kārtībā izsludinātos iepirkumos, TOP 10 lielākie PIL kārtībā publicētie iepirkumi)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2017-09-26
Modified 2020-05-18
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher